header spearator

Upis na Integrisane akademske studije stomatologije


Prijemni ispit

Datumi upisa su:

 • četvrtak 04. jul, 11.00 - 14.00 časova
 • petak 05. jul, 11.00 - 14.00 časova
 • ponedeljak 08. jul, 11.00 - 14.00 časova
 • utorak 09. jul, 11.00 - 14.00 časova
 • sreda 10. jul, 11.00 - 14.00 časova
 • četvrtak 11. jul, 11.00 - 14.00 časova

Kandidati koji ostvare pravo na upis, potrebno je da prilikom upisa dostave:

 • Originalna dokumenta (overena fotokopija)
 • Izvod iz matične knjige rođenih
 • Uverenje o državljanstvu
 • Svedočanstva sva četiri razreda srednje škole
 • Diplomu o položenom završnom, odnosno maturskom ispitu
 • Lekarsko uverenje
 • Dva obrasca ŠV-20 (dobija se na Fakultetu)
 • Indeks (dobija se na Fakultetu)
 • Dve fotografije formata 3,5 x 4,5 cm
 • Dokaz o uplati školarine za prvi trimestar
 • Dokaz o uplati upisnine u prvu godinu u iznosu od 20.000 RSD
 • Očitana ili fotokopirana lična karta

Broj žiro računa za uplate: 105-2989972-91 AIK Bank

Troškove upisa možete uplatiti skenirajući IPS QR kod na vašoj aplikaciji za mobilna plaćanja:

IPS QR kod za uplatu troškova upisa za prvu godinu studija
footer spearator