header spearator

Upis na Integrisane akademske studije stomatologije


Prijemni ispit

Uslovi upisa

U prvu godinu integrisanih akademskih studija može se upisati lice koje ima završenu srednju školu u četvorogodišnjem trajanju i koje je položilo prijemni ispit među prvih 77 kandidata. Redosled kandidata za upis u prvu godinu studija utvrđuje se na osnovu opšteg uspeha postignutog u srednjem obrazovanju i rezultata postignutog na prijemnom ispitu.

Da biste se prijavili upis, odnosno za polaganje prijemnog ispita, prilikom prijave na konkurs potrebno je predati:

 • Popunjen Prijavni list (dobija se na fakultetu)
 • Odštampanu ličnu kartu
 • Dokaz o uplati troškova prijemnog ispita u iznosu od 15.000 RSD

i overene fotokopije sledećih dokumenata:

 • Izvod iz matične knjige rođenih,
 • Svedočanstva sva četiri razreda srednje škole,
 • Diplomu o položenom završnom, odnosno maturskom ispitu
 • Rešenje o nostrifikaciji srednje škole ili potvrdu da je postupak nostrifikacije u toku (Samo za kandidate koji su srednju školu završili van granica Republike Srbije i Republike Srpske ! )

Broj žiro računa za uplate: 105-2989972-91 AIK Bank


Upis

Datumi upisa su:

 • sreda 05. jul, 11.00 - 14.00 časova
 • četvrtak 06. jul, 11.00 - 14.00 časova
 • petak 07. jul, 11.00 - 14.00 časova
 • ponedeljak 10. jul, 11.00 - 14.00 časova
 • utorak 11. jul, 11.00 - 14.00 časova

Kandidati koji ostvare pravo na upis, potrebno je da prilikom upisa dostave:

 • Originalna dokumenta (overena fotokopija)
 • Izvod iz matične knjige rođenih
 • Uverenje o državljanstvu
 • Svedočanstva sva četiri razreda srednje škole
 • Diplomu o položenom završnom, odnosno maturskom ispitu
 • Lekarsko uverenje
 • Dva obrasca ŠV-20 (dobija se na Fakultetu)
 • Indeks (dobija se na Fakultetu)
 • Dve fotografije formata 3,5 x 4,5 cm
 • Dokaz o uplati školarine za prvi trimestar
 • Dokaz o uplati upisnine u prvu godinu u iznosu od 20.000 RSD
 • Očitana ili fotokopirana lična karta

Broj žiro računa za uplate: 105-2989972-91 AIK Bank

footer spearator