header spearator

Česta pitanja


O fakultetu

Na činjenicu da smo privatni Fakultet ne gledamo kao na hendikep. Za nas je to isključivo prednost jer nam daje slobodu da donosimo najbolje moguće odluke za naš Fakultet i naše studente. Našem Fakultetu ne može ništa drugo biti u interesu sem da student koji završe naše studijske programe bude dobro teoretski potkovan, stručno i praktično obučen, te u potpunosti spreman za samostalan rad u kliničkoj praksi.

Diplome se na našem Fakultetu ne prodaju i ne mogu se kupiti, kao ni ispiti. Nemojte očekivati da ćete samo zbog činjenice da ste upisali ’privatni’ fakultet moći da položite sve ispite koji su pred Vama. Ne mali broj studenata obnavlja godine. Ono što možete učiniti jeste da ne budete jedan od njih. Zadatak za naše studente, nakon što upišu naš Fakultet, jeste da redovno prisustvuju nastavi, pripremaju gradivo iz predviđene literature (udžbenika a ne skripti), kao i da iskoriste prilike koje su pred njima u vidu brojnih rokova za polaganje ispita.

Ono što nas najskuplje može koštati je to da nakon završenih studija nemamo priliku da postanemo profesionalac kakav želimo. To se može desiti jer:

  • nismo imali dovoljno rada i iskustva sa pacijentima tokom studija pa postoji strah od samostalnog rada sa njima
  • nismo upućeni u savremenu praksu i najnovije tehnologije iz oblasti stomatologije

Stomatološki fakultet u Pančevu se odlučio upravo na tako koncipiran program koji pruženim znanjem i praksom maksimalno podržava mlade stomatologe da samopouzdano započnu svoju karijeru u Srbiji ili inostranstvu. Ovakav pristup, gde je interes studenta na prvom mestu, zahteva posebne uslove:

  • rad u malim grupama koji omogućava da tokom vežbi svaki student radi na “svojoj” stolici i sa “svojim” pacijentima.
  • dovoljan broj nastavnika koji posvećeno mogu da rade sa studentima; prema standardima EU idealan broj studenata na jednog profesora je 15:1, dok je na našem fakultetu taj odnos u korist studenta 9:1;

Ovakav pristup omogućava da se rad svakog studenta pomno prati i da svakom studentu u svakom momentu može biti odgovoreno na sva pitanja sa strpljenjem, poštovanjem i uvažavanjem. Imajući to u vidu, školarina na našem fakultetu jeste investicija u vašu budućnost i pokriva sve troškove koji omogućavaju savremene studije stomatologije. U našu školarinu su uključeni svi troškovi koji na drugim fakultetima obično nisu – udžbenici, stomatološki instrumenti i materijali, prijave ispita, potvrde o studiranju, studentski mantili, potvrde o položenim ispitima i sl.

Takođe, u radu sa pacijentima na kliničkim stomatološkim predmetima, studenti imaju priliku da rade sa kvalitetnim stomatološkim materijalima i aparaturom. Udžbenici koji se dobijaju na pocetku svake školske godine, a koje odlikuje najkvalitetnija štampa u punom koloru, ukljuceni su u cenu školarine.

Znanja i veštine koje tokom perioda studiranja stičemo jedna su od najvažnijih investicija koju ćemo u životu napraviti, a koja će nam se tokom karijere višestruko isplatiti.

Da.

Diploma našeg Fakulteta mora da bude i jeste priznata svuda u svetu, s obzirom na to da iza nje stoji republika Srbija (akreditovani smo od strane Ministarstva prosvete).

Diplome našeg studijskog programa Integrisanih akademskih studija (IAS) do sada su bile uglavnom priznate u većini drugih državama, bez potrebe da se polaže veća razlika u ispitima.

Proces priznavanja strane visokoškolske isprave zavisi od države do države, a ponekada se dešava da je procedura u okviru iste države drugačija u njenim različitim okruzima.

Naši studenti, koji su se odlučili da svoje karijere započnu u inostranstvu, uspeli su da sa manjom ili većom razlikom u ispitima priznaju svoje diplome u drugim državama. Tako danas imamo naše studente koji rade širom sveta u državama kao što su: Austrija, Belgija, Crna Gora, Francuska, Grčka, Hrvatska, Makedonija, Nemačka, Sejšeli, Sjedinjene američke države, Slovenija, Španija, Švajcarska, Velika Britanija i druge.

Mnogo studenata iz inostranstva je do sada upisalo naš Fakultet, sa namerom da se nakon studija vrati u svoju zemlju, i što je najvažnije – sa uspehom su sproveli svoje namere u delo. Mnogo studenata iz Slovenije, Hrvatske, Nemačke, Španije itd kod nas je studiralo i dalje studira. To su studenti koji su ili srpskog porekla ili znaju srpski jezik pa su se zbog preporuka koje su čuli o našem Fakultetu odlučili za naš studijski program. S druge strane, imamo i zavidan broj studenata koji su odlučili da svoje profesionalne karijere nastave u državnoj službi, pa tako imamo i određeni broj studenata koji rade u javnim ustanovama, pretežno domovima zdravlja. Tačno je da je veliki broj studenata radi u privatnim stomatološkim ordinacijama, ali pokazalo se da su naši studenti prepoznati kao dobri stručnjaci te da uspevaju da se zaposle i u državnoj službi.

Fakultet odobrava i prelaze sa drugih srodnih fakulteta na sve studijske programe. Tim studentima se priznaju ispiti koje su položili na drugom fakultetu, a koji su u skladu sa studijskim programima stomatološkog fakulteta u Pančevu. Student se upisuje na onu godinu studija za koju ispunjava uslove po pravilima Stomatološkog fakulteta u Pančevu.

Prelaz na naš Fakultet, odnosno naš studijski program, moguće je sprovesti samo tokom septembra meseca, odnosno pre početka nove školske godine.

S obzirom na mali broj studenata na našem Fakultetu nastavnici su u prilici da se mnogo bolje posvete radu sa našim studentima. Ohrabrujemo Vas da kontaktirate nastavnike i posećujete konsultacije kod predmetnih nastavnika i saradnika ukoliko budete imali neka od pitanja ili nejasnoća u vezi sa gradivom. Svako od nastavnika će ceniti taj vid truda i sa zadovoljstvom će izaći u susret da Vam dodatno objasni sve nejasnoće u vezi sa nastavnom materijom.

Kao literaturu za pripremanje prijemnog ispita kandidati treba da koriste udžbenike prvog, drugog, trećeg i četvrtog razreda srednje škole, s obzirom na to da Fakultet nema nikakvu posebnu literaturu za pripremu prijemnog ispita. Do sada su svi kandidati sami spremali prijemni ispit iz literature koju su sami odabrali.

Ono što fakultet nudi kao mogućnost spremanja za prijemni ispit i upis na Fakultet jeste pripremna nastava o kojoj možete više pročitati na ovoj strani.

Nažalost, ne postoji mogućnost vanrednog studiranja. Svi naši studenti redovno studiraju i prisustvo na predavanjima i vežbama je obavezno kako bi se, kod vas studenata, stekli preduslovi za sticanje potrebnog nivoa znanja.

Ako Vam može biti od značaja, do sada smo imali određeni broj studenata koji su bili zaposleni i uspevali da svoje studije usklade sa zaposlenjem.

Ne morate lično doći da biste se upisali, može Vas upisati i neko drugi, ali je neophodno da osoba koja Vas upisuje ima svu Vašu potrebnu dokumentaciju.

Ne morate lično doći da preuzmete diplomu, ali osoba koja preuzima diplomu u Vaše ime mora priložiti Vaše ovlašćenje overeno kod notara.

footer spearator