header spearator

Prijemni ispit


Prijemni ispit

Informacije o prijemnom ispitu

U prvu godinu integrisanih akademskih studija školske 2024/2025. godine, Fakultet će upisati 77 studenata. Svi studenti zainteresovani za upis u obavezi su da polažu prijemni ispit koji se organizuje na Fakultetu.

U svakoj od prethodnih školskih godina sva mesta su bila brzo popunjena, već početkom jula. Da biste sebi obezbedili šanse za upis na naš Fakultet, bez obzira što ćete prijemni ispit polagati i na nekoj od drugih ustanova, preporuka je da se prijavite za polaganje prijemnog ispita kod nas na Fakultetu, s obzirom na to da prednost upisa imaju kandidati koji su kod nas polagali prijemni ispit.

Ukoliko u datom trenutku bude slobodnog mesta, upis se može ostvariti sa potvrdom o položenom prijemnog ispitu sa drugog fakulteta srodne oblasti (stomatologije / medicine i farmacije).


Prijava za polaganje prijemnog ispita

Uslov za polaganje prijemnog ispita je završena gimnazija ili škola četvorogodišnjeg trajanja. Za prijavu polaganja prijemnog ispita postoje dve mogućnosti:

  1. online preko našeg sajta (ali samo do 28. juna 23:59) na strani za Prijavu za polaganje prijemnog ispita
  2. uživo na Fakultetu, radnim danima od 09:00 do 14:00, u periodu od 17. juna 2024. do 28. juna 2024.


Prijemni ispit

Na prijemnom ispitu, koji će se polagati 29. juna 2024. , vrši se provera znanja iz predmeta Biologija i Hemija.

Kao literaturu za pripremanje prijemnog ispita kandidati treba da koriste udžbenike I, II, III i IV razreda gimnazija / srednjih škola, s obzirom na to da Fakultet nema nikakvu posebnu literaturu za pripremu prijemnog ispita.

Stomatološki fakultet u Pančevu svake godine organizuje pripremnu nastavu za polaganje prijemnog ispita. Više informacija možete videti na ovoj strani.

footer spearator