header spearator

Akreditacija


Akreditacija

Akreditacija ustanove i studijskih programa

Stomatološki fakultet u Pančevu je na sednici Komisije za akreditaciju i proveru kvaliteta Republike Srbije od 06. 09. 2021. godine akreditovan za naredni sedmogodišnji period. Stomatološki Fakultet u Pančevu dobio je akreditaciju za:


Dozvola za rad

Dozvolu za rad za obavljanje obrazovne delatnosti možete pogledati ovde.

Rešenje o izmeni dozvole za rad za obavljanje obrazovne delatnosti možete pogledati ovde.


Akreditacija naučnoistraživačke delatnosti

Nacionalni savet za naučni i tehnološki razvoj 29. marta 2022. godine doneo je rešenje broj 660-01-000017/10 o akreditaciji Stomatološkog fakulteta u Pančevu za obavljanje naučno istraživačke delatnosti medicinskih nauka - stomatologija.

Rešenje o akreditaciji nauke možete pogledati ovde.

footer spearator