X

Telefon:

Fax:

Radno vreme:

Dinarski tekući račun:

 

Instrukcije za devizno plaćanje:E-mail:

013 2351 292

013 2366 582

08:00 - 19:00, ponedeljak - petak

105-2989972-91 AIK Bank

205-173824-88 NLB Komercijalna

Za NLB Komercijalnu banku

Za OTP banku

Kontakt

Akreditacija

Akreditacija ustanove i studijskih programa

Stomatološki fakultet u Pančevu je na sednici Komisije za akreditaciju i proveru kvaliteta Republike Srbije od 06.09.2021. god. akreditovan za naredni sedmogodišnji period.
Stomatološki Fakultet u Pančevu je dobio akreditaciju za:


Dozvola za rad

Dozvolu za rad za obavljanje obrazovne delatnosti možete pogledati ovde.


Akreditacija naučnoistraživačke delatnosti

Nacionalni savet za naučni i tehnološki razvoj 29. marta 2022. godine doneo je rešenje broj 660-01-000017/10 o akreditaciji Stomatološkog fakulteta u Pančevu za obavljanje naučno istraživačke delatnosti medicinskih nauka - stomatologija.

Rešenje o akreditaciji nauke možete pogledati ovde.