X

Telefon:

Fax:

Radno vreme:

Dinarski tekući račun:

 

Instrukcije za devizno plaćanje:E-mail:

013 2351 292

013 2366 582

08:00 - 19:00, ponedeljak - petak

105-2989972-91 AIK Bank

205-173824-88 NLB Komercijalna

Za NLB Komercijalnu banku

Za OTP banku

Kontakt

O fakultetu - Prostor i oprema

Stomatološki fakultet u Pančevu je obrazovna, zdravstvena i naučnoistraživačka ustanova čije se delatnosti obavljaju u prostoru koji se nalazi u zgradi u ulici Žarka Zrenjanina 179, u Pančevu, gde je fakultet korisnik adekvatno uređenog prostora od 1.850 kvadratnih metara.

Fakultet raspolaže sa pet opremljenih kliničkih sala, operacionom salom, rendgen kabinetom, laboratorijom za protetiku, tri vežbaonice, računarskom učionicom, dva amfiteatra i ostalim prostorom namenjenim smeštaju studentske službe, biblioteke, dekanata, sekretarijata, osoblja i slično. Amfiteatri, vežbaonice i kliničke sale opremljeni su najsavremenijom potrebnom opremom za kvalitetno izvođenje potrebnog oblika nastave na svim studijskim programima.

Stomatološka oprema

Takođe, fakultet raspolaže opremom namenjenom za naučnoistraživački rad u domenu kliničkih i bazičnih i predkliničkih istraživanja, koja se trenutno realizuju u okviru odobrenih projekata iz programa Osnovnih istraživanja (oblasti Medicina i Biologija), Tehnološkog razvoja (oblast Materijali i hemijska tehnologija) i Integrisanih interdisciplinarnih istraživanja (oblast Biomedicina), koje finansira Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja za period 2011–2014. godine, kao i za realizaciju međunarodnih projekata.

Oprema stomatološkog fakulteta u Pančevu namenjena istraživačkom radu nije koncentrisana na jednom mestu, niti samo u okviru jedne određene laboratorije, već je raspoređena u sređenom i adekvatnom prostoru više laboratorija, kabineta, sala i slično, i predviđena je za jedinstveno obavljanje naučne, obrazovne i zdravstvene delatnosti. Ipak, glavni prostor namenjen naučnoistraživačkom radu su dve laboratorije – Laboratorija za ćelijske kulture i molekularnu medicinu i Laboratorija za mikrobiologiju.

Stomatološka oprema

Nabavka savremenog erbium-lasera (Er:YAG) doprinela je značajnoj modernizaciji i unapređenju kliničkog rada na Stomatološkom fakultetu u Pančevu. Naime, poznato je da se ovaj tip lasera uspešno primenjuje na tvrdim tkivima zuba u slučajevima: preparacije kaviteta zuba, uklanjanju kompozitne plombe, zalivanju jamica i fisura, dekontaminaciji kanala korena zuba, tretmanu parodontopatija i u brojnim oralnohirurškim zahvatima. Takođe, ovaj tip visokoenergetskog lasera uspešno se primenjuje i na mekim oralnim tkivima u slučajevima: gingivektomije, frenektomije, tretmana herpesa labijalisa i aftoznih ulceracija, pulpektomije, uklanjanja fibroma i drugih benignih izraslina na mekim tkivima.

Fakultet raspolaže digitalnim 3D ortopanom najnovije generacije,sa smanjenim dozama zračenja, vrhunskim kvalitetom snimaka i povećanom preciznošću, čiji software omogućava brojne detaljne analize.

Laboratorija za protetiku Stomatološkog fakulteta u Pančevu poseduje aparat za manuelno frezovanje cirkonijuma. Ovaj savremeni uređaj služi za manuelnu izradu od cirkona kruna, inleja, onleja, suprastruktura, faseta, sve do cirkularnih mostova od 16 članova; mogu se frezovati prečke i individualne implantne nadogradnje.

Na Stomatološkom fakultetu Pančevu vrše se pored kliničkih ispitivanja i mikrobiološka ispitivanja, biohemijska ispitivanja i molekularne analize (PCR, ELISA, in situ hibridizacija, imunohistohemijska ispitivanja) različitih uzoraka ćelija i tkiva, pre svega kraniofacijalne regije. U Laboratoriji za ćelijske kulture i molekularnu medicinu vrše se prevashodno ispitivanja na mezenhimalnim matičnim ćelijama zubne pulpe i drugim vrstama mezenhimalnih matičnih ćelija, kao i ispitivanje biokompatibilnosti novih stomatoloških materijala, a u Mikrobiološkoj laboratoriji ispitivanja mikroorganizama usne duplje i promene bakterijske flore pod uticajem različitih farmakološih sredstava, uključujući različite biljne ekstrakte.