X

Telefon:

Fax:

Radno vreme:

Dinarski tekući račun:

 

Instrukcije za devizno plaćanje:E-mail:

013 2351 292

013 2366 582

08:00 - 19:00, ponedeljak - petak

105-2989972-91 AIK Bank

205-173824-88 NLB Komercijalna

Za NLB Komercijalnu banku

Za OTP banku

Kontakt

Međunarodna saradnja

Ubrzo posle osnivanja Stomatološkog fakulteta u Pančevu, započet je rad i na povezivanju ovog Fakulteta sa značajnim stomatolškim fakultetima, udruženjima i ustanovama u inostranstvu.

Međunarodna saradnja odvijala se na više načina i to:

 • učlanjivanjem Fakulteta u značajna međunarodna udruženja i asocijacije;
 • odlaskom nastavnika i saradnika na: kongrese, simpozijume, naučne i stručne skupove i druge sastanke u raznim zemljama i njihovim aktivnim učešćem u radu tih ustanova;
 • pozivanjem eminetnih profesora, naučnika i stručnjaka iz različitih evropskih i vanevropskih država, da održe predavanja iz raznih grana stomatologije na Fakultetu u Pančevu;
 • Fakultet, kao i Univerzitet Privredna akademija u Novom Sadu u čijem je sastavu, potpisali su i realizovali 61 različitih ugovora o naučnoistraživačkoj saradnji sa referentnim međunarodnim ustanovama i subjektima iz oblasti obrazovanja, nauke i privrede, a posebno je značajan Ugovor o saradnji sa Moskovskim državnim medicinsko – stomatološkim Univerzitetom „A.I.Evdokimov“ Ministarstva zdravlja Rusije
 • organizacijom kurseva i seminara kojima su rukovodili strani profesori i eksperti iz raznih država;
 • potpisvanjem ugovora o saradnji sa stomatološkim fakultetima iz raznih država;
 • pregovori o mogućnosti dobijanja međunarodnih naučno-istraživačkih projekata;
 • razmatranje saradnje sa stomatološkim fakultetima u susednim državama o mogućnosti razmene nastavnika i saradnika, kao i studenata dodiplomskih i posldiplomskih studija;
 • međunarodnoj afirmaciji Fakulteta je doprineo i znatan broj inostranih studenata koji sada studiraju na Faklultetu ili su diplomirali na njemu;
 • učešće na Međunarodnom sajmu knjiga i na sajmovima prosvete;
 • više profesora Stomatološkog fakulteta u Pančevu bilo je pozivano da održi predavanja po pozivu na stomatološkim fakultetima u drugim državama, na primer u: Mađarskoj, Rumuniji, Bugarskoj, Švajcarskoj, Sloveniji kao i na kongresima ADEE i drugima.

Prof. dr Vladimir Koković (levo)
Dubai, United Arab Emirates
Stomatološki fakultet, Pančevo
14. oktobar 2019.

Prof. dr Jean Louis Sixou (desno)
Rennes, France
Stomatološki fakultet, Pančevo
02. jun 2016.

Prof. dr Dimitrios Mikhailidis (levo)
London, United Kingdom
Stomatološki fakultet, Pančevo
22. oktobar 2015.

Prof. dr Predrag Bjelogrlic (desno)
St Andrews, United Kingdom
Stomatološki fakultet, Pančevo
21. mart 2015.

Prof. dr Denis P. Lynch (desno)
Milwaukee, Wisconsin, USA
Stomatološki fakultet, Pančevo
22. maj 2013.

Prof. dr Jean-Marc Meyer (u sredini)
Geneva, Switzerland
Stomatološki fakultet, Pančevo
30. oktobar 2008.

Prof. dr Robert E. Mecklenburg
USA, World health organization
Stomatološki fakultet, Pančevo
22. maj 2008.

Prof. dr Jean-Luois Sixou (desno)
Rennes, France
Stomatološki fakultet, Pančevo
3. jun 2008.

Prof. dr Angela Codruta Podariu
Timisoara, Romania
Stomatološki fakultet, Pančevo
8. maj 2009.

Prof. dr Daniela Jumanca
Timisoara, Romania
Stomatološki fakultet, Pančevo
8. maj 2009.

Prof. dr Teresa Dzemileva
Sofia, Bulgaria
Stomatološki fakultet, Pančevo
20. juni 2009.