X

Telefon:

Fax:

Radno vreme:

Dinarski tekući račun:

 

Instrukcije za devizno plaćanje:E-mail:

013 2351 292

013 2366 582

08:00 - 19:00, ponedeljak - petak

105-2989972-91 AIK Bank

205-173824-88 NLB Komercijalna

Za NLB Komercijalnu banku

Za OTP banku

Kontakt

Institut

Klinički rad studenata, specijalizanata i doktoranata se obavlja na institutu za stomatologiju, koji čine šest klinika:

  • Klinika za stomatološku protetiku,
  • Klinika za bolesti zuba,
  • Klinika za oralnu hirurgiju,
  • Klinika za parodontologiju i oralnu medicinu,
  • Klinika za preventivnu i dečju stomatologiju,
  • Klinika za ortopediju vilica.

Sve klinike su kompletno opremljene najsavremenijom opremom svetski priznatih proizvođača.

U radu sa pacijentima se koriste najsavremeniji stomatološki materijali.

Rad na klinikama se odvija kroz sve potrebne faze saniranja pacijenata, od dijagnostike pa do ugradnje implantata i kompletnog protetskog zbrinjavanja uključujući metalnu i bezmetalnu keramiku.

Na Institutu za stomatologiju se svake godine primi i sanira oko 1600 pacijenata kroz sve vidove stomatološke zdravstvene zaštite.

Uvedena je klinička primena lasera u stomatologiji u svakodnevni rad.

Sastavni deo za dijagnostiku u kliničkom radu se koristi ortopan sa telerengenom i digitalni rengen.

Svi protetski radovi se rade u fakultetskoj laboratoriji za protetiku.