header spearator

Institut


Univerzitet privredna akademija u Novom Sadu

Klinički rad studenata, specijalizanata i doktoranata se obavlja na institutu za stomatologiju, koji čine šest klinika:

  • Klinika za stomatološku protetiku;
  • Klinika za bolesti zuba;
  • Klinika za oralnu hirurgiju;
  • Klinika za parodontologiju i oralnu medicinu;
  • Klinika za preventivnu i dečju stomatologiju;
  • Klinika za ortopediju vilica.

Sve klinike su kompletno opremljene najsavremenijom opremom svetski priznatih proizvođača.

U radu sa pacijentima se koriste najsavremeniji stomatološki materijali.

Rad na klinikama se odvija kroz sve potrebne faze saniranja pacijenata, od dijagnostike pa do ugradnje implantata i kompletnog protetskog zbrinjavanja uključujući metalnu i bezmetalnu keramiku.

Na Institutu za stomatologiju se svake godine primi i sanira oko 1600 pacijenata kroz sve vidove stomatološke zdravstvene zaštite.

Uvedena je klinička primena lasera u stomatologiji u svakodnevni rad.

Sastavni deo za dijagnostiku u kliničkom radu se koristi ortopan sa telerengenom i digitalni rengen.

Svi protetski radovi se rade u fakultetskoj laboratoriji za protetiku.

footer spearator