X

Telefon:

Fax:

Radno vreme:

Dinarski tekući račun:

Instrukcije za devizno plaćanje:E-mail:

013 2351 292

013 2366 582

08:00 - 19:00, ponedeljak - petak

285-1001000000770-37 Sber Bank

Za Sber banku

Za Vojvođansku banku

Kontakt

Poziv na seminar - Dentogene infekcije

Stomatološki fakultet u Pančevu u saradnji sa Institutom za javno zdravlje Srbije "Dr Milan Jovanović Batut" organizuje seminar pod nazivom

Dentogene infekcije - dijagnostika, terapija, prevencija - novi izazovi


koji će se održati u subotu, 10.03.2017. godine u prostorijama Instituta za javno zdravlje Srbije Dr Milan Jovanović Batut u ulici Dr Subotića br. 5.

Seminar je akreditovan od strane Zdravstvenog saveta Srbije odlukom br. 153-02-3452/2017/01 i nosi 6 poena za učesnike. 

 
08:30 - 09:00 Registracija učesnika
Doc. dr Dušica Banković Lazarević Uvod: cilj seminara i ulazni test
Prof. dr Marjan Marjanović Dentogene infekcije - etiologija i patogeneza
Prof. dr Živorad Nikolić Dijagnostika, klinička slika, komplikacije pacijenata sa dentogenim infekcijama
Prof. dr Živorad Nikolić Hirurški tretman, menadžment pacijenata sa dentogenim infekcijama
Doc. dr Đorđe Jelić Radiološka dijagnostika dentogenih infekcija – Rö, CT, ultrazvuk
Prof. dr Veljko Mirović Mikrobiološki aspekti dentogenih infekcija
Prof. dr Ankica Jakovljević
Doc. dr Tamara Ristić
Endodontski i parodontološki aspekti dentogenih infekcija
Prof. dr Marjan Marjanović Test sa 20 slučajeva "video beam" prezentacija i rešenje testa
Prof. dr Mihajlo Gajić Dentogene infekcije kod dece
Doc. dr Dušica Banković Lazarević Javnozdravstveni aspekti dentogenih infekcija i prevencija
Doc. dr Milena Gajić Stevanović Dentogene infekcije u nacionalnom zdravstvenom računu
Doc. dr Milena Vasić Posledice dentogenih infekcija sa aspekta javnog zdravlja
Svi predavači Izlazni test i diskusija

Kotizacija za seminar iznosi 1500,00 RSD. Broj učesnika na seminaru je ograničen.
Podaci za uplatu:
Svrha uplate: Kotizacija za seminar: "Dentogene infekcije"
Primalac: Stomatološki fakultet, Žarka Zrenjanina 179, 26000 Pančevo
Račun primaoca: 205-173824-88

Sve dalje informacije možete dobiti na telefon 013/2351-292