header spearator

Mini kongres studenata SFP


Mini kongres studenata SFP

Na studentskom kongresu održanom na Stomatološkom fakultetu u Pančevu dana 22. marta 2024. godine učešće su uzeli sledeći studenti:Filip Milutinovic
Mentor: Prof. dr Zoran Tambur
Tema: IZOLACIJA I KLASIFIKACIJA NAJCESCIH BAKTERIJA USNE DUPLJE
Emilija Stanojevic
Mentor: Prof. dr Zoran Tambur
Tema: ISPITIVANJE ANTIBAKTERIJSKOG DELOVANJA BILJNIH EKSTRAKATA NA NEKE BAKTERIJE USNE DUPLJE
Jovana Jankovic
Mentor: doc. dr Branislava Vukovic
Tema: ISPITIVANJE UTICAJA PUSENJA NA pH VREDNOST PLJUVACKE
Milica Rakočević
Mentor: Prof. dr Vladimir Biočanin
Tema: ANATOMASKA ANALIZA ALVEOLARNE ANTRALNE ARTERIJE KOMPJUTERIZOVANOM TOMOGRAFIJOM KONUSNOG SNOPA
Katarina Matković
Mentor: Prof. dr Veljko Kolak
Tema: PROCENA ZNANJA, STAVOVA DOSLEDNOSTI STOMATOLOSK PACIJENATA U VEZI SA ANTIBIOTSKOM TERAPIJOM
Zorana Milosavljevic, Petar Cabunac
Mentor: Prof. dr Irena Melih
Tema: UTICAJ TEHNIKE PREPARACIJE KANALA KORENA NA POJAVU POST-OPERATIVNE OSETLJIVOSTI KOD ENDODONTSKI LECENIH ZUBA
Nina Ćopić
Mentor: Prof. dr Irena Melih
Tema: USPEŠNOST RAZLICITIH TERAPIJSKIH PRISTUPA U RESAVANJU DENTINSKE PREOSETLJIVOSTI VRATA ZUBA
Teodora Milanović
Mentor: doc. dr Katarina Kalevski, dr Danka Bojić
Tema: STANJE ORALNOG ZDRAVLJA KOD DECE UZRASTA OD 7 DO 12 GODINA
Uroš Dimitrijević, Anica Joksić
Mentor: doc. dr Jovana Milutinović
Tema: ANALIZA PROMENE MEKOTKIVNIH PARAMETARA NAKON ORTODONTSKE TERAPIJE FIKSNIM APARATOM
Petar Cabunac, Zorana Milosavljević
Mentor: Prof. dr Ana Jevremović
Tema: ANALIZA ELEMENATA OSMEHA
Sara Todorov
Mentor: doc. dr Miljan Puletić
Tema: SKRINING PACIJENATA ZA ORALNU MEDICINU PRIMENOM VELSCOPE LAMPE U DETEKCIJI POTENCIJALNO MALIGNIH ORALNIH LEZIJA I BENIGNIH PROMENA ORALNE SLUZOKOZE

Iskrene čestitke svim učesnicima i njihovim mentorima na posvećenom radu, uloženom trudu i vremenu koji su rezultirali izuzetno uspešnim studentskim radovima! Njihova predanost i inovativnost doprineli su obogaćivanju naučno-istraživačke zajednice našeg fakulteta.

Studenti su, pod pažljivim vođstvom svojih mentora, pokazali izvanrednu inicijativu i entuzijazam, istražujući aktuelne teme i prezentujući svoje nalaze sa visokim nivoom stručnosti i profesionalizma. Ovi radovi ne samo da predstavljaju značajan korak u njihovom akademskom razvoju, već i unapređuju celokupno znanje i razumevanje u oblasti stomatologije.

Mentori su igrali ključnu ulogu u usmeravanju i podršci studenata kroz sve faze istraživanja, od početne ideje do konačne prezentacije. Njihovo iskustvo i stručnost bili su neprocenjivi u oblikovanju kvaliteta i relevantnosti studentskih radova.

Ponosni smo na postignuća naših studenata i zahvalni njihovim mentorima za neizmeran doprinos razvoju budućih stručnjaka. Nadamo se da će ovo iskustvo poslužiti kao inspiracija za dalje istraživačke poduhvate i profesionalni razvoj naših mladih akademaca.

footer spearator