X

Telefon:

Fax:

Radno vreme:

Dinarski tekući račun:

Instrukcije za devizno plaćanje:E-mail:

013 2351 292

013 2366 582

08:00 - 19:00, ponedeljak - petak

285-1001000000770-37 Sber Bank

Za Sber banku

Za Vojvođansku banku

Kontakt

Konkurs za učešće na studentskom kongresu

Pozivamo studente svih godina integrisanih akademskih studija da konkurišu za učešće na studentskom kongresu. Studenti mogu pisati naučni rad na određenu temu u dogovoru sa predmetnim nastavnikom.
Da bi student mogao da učestvuje na kongresu neophodno je da ispuni oba, dalje navedena, uslova:

  1. da je odslušao nastavu iz predmeta na kojem želi da prijavi temu za konkurs;
  2. da je njegova prosečna ocena od početka studiranja viša od 8.00;

Konkurs će biti otvoren od 11.12.2017. do 21.12.2017.
Za sve dalje informacije u vezi kongresa i učešće na kongresu možete se obratiti Vašim predmetnim nastavnicima. E-mail za kontakt: informacije@sfp.rs