X

Telefon:

Fax:

Radno vreme:

Dinarski tekući račun:

 

Instrukcije za devizno plaćanje:E-mail:

013 2351 292

013 2366 582

08:00 - 19:00, ponedeljak - petak

105-2989972-91 AIK Bank

205-173824-88 NLB Komercijalna

Za NLB Komercijalnu banku

Za OTP banku

Kontakt

Usluge popravke zuba

Popravka zuba

Ukoliko želite da izvadite zub, ugradite implant, izbelite zube na bezbedan način ili se rešite problema bezbolnim putem novom laserskom tehnologijom, potrebno je da dođete na prvi pregled koji se obavlja svakog ponedeljka od 08:00 do 10:00 časova na Fakultetu (sala 4). Tada Vam se otvara karton, postavlja dijagnoza i zakazuje intervencija. Usluge popravke zuba se ne naplaćuju deci, a ostali korisnici usluga plaćaju troškove samo za potreban materijal.

Opšte stomatološke usluge
Stomatološki pregled;
Specijalistički pregled;
Površinska lokalna anestezija;
Infiltraciona anestezija;
Konzilijarni pregled sa pisanim mišljenjem;
Laserska stomatologija
Jednopovršinski ispun;
Dvopovršinski ispun;
Tropovršinski ispun;
Direktno prekrivanje pulpe;
Desenzibilizacija vrata zuba;
Obeskličavanje kanala korena zuba;
Beljenje zuba po vilici;
Beljenje avitalnog zuba;
Obrada parodontalnog džepa;
Gingivoplastika;
Gingivektomija;
Kliničko produženje krune;
Uklanjanje kamenca po vilici;
Incizija apscesa;
Frenektomija;
Vestibuloplastika;
Uklanjanje fibroma, mukokele, hemangioma;
Apikotomija;
Oslobađanje impaktiranog očnjaka;
Biostimulacija;
Tretiranje afti i herpesa;
Klinika za oralnu hirurgiju i implantologiju
Anestezija u oralnoj hirurgiji;
Lečenje alveolita;
Intraoralna incizija apscesa;
Resekcija jednokorenih zuba;
Resekcija gornjih dvokorenih zuba;
Resekcija trokorenih zuba;
Hemisekcija i disekcija zuba;
Zaustavljanje krvarenja ;
Zaustavljanje krvarenja hirurškim putem;
Vađenje zuba;
Komplikovano vađenje zuba;
Hirurško vađenje zuba;
Hirurško vađenje impaktiranih umnjaka;
Hirurško vađenje impaktiranih očnjaka;
Primarna plastika OAK;
Primarna plastika sa vađenjem korena iz sinusa;
Hirurška terapija zuba u nicanju (cirkumcizija);
Hirurška terapija zuba u nicanju (izvlačenje);
Uklanjanje mukoznih cista;
Uklanjanje manjih viličnih cista *;
Uklanjanje većih viličnih cista;
Plastika plika i frenuluma;
Uklanjanje hipertrofične mukoze;
Vestibuloplastika (po vilici);
Nivelacija alveolarnog grebena (po kvadrantu);
Lokalna nadogradnja grebena;
Revizija sinusa - Caldwell – Luc;
Uklanjanje mukokele sinusa;
Uklanjanje fibroma i hemangioma;
Ugradnja implantata;
Primarna obrada rane - intraoralno;
Klinika za stomatološku protetiku
Uklanjanje krunice;
Cementiranje stare krunice;
Parcijalna akrilatna proteza;
Totalna proteza;
Parcijalna skeletirana proteza sa atečmenima;
Totalna proteza sa metalnom bazom;
Parcijalna skeletirana proteza (klasična);
Imedijatna totalna proteza;
Reparatura proteze - prelom ploče;
Dodatak zuba u protezi;
Dodatak kukice u protezi;
Podlaganje proteze direktno - hladnovezujući akrilat;
Podlaganje proteze indirektno;
Podlaganje proteze sa mekom podlogom;
Okluzalni stabilizacioni splint (mičigen);
Livena nadogradnja od legure srebro paladijum;
Privremena krunica;
Metalokeramička krunica;
Keramička kruna;
Fasete (keramičke) - veniri;
Reparatura fasete;
Štitnik za zube;
Vakuumfolija i izrada privremenog mosta;
Selektivno brušenje zuba (po zubu);
Nadogradnja sa fabričkim kočićem (po kočiću);
Teleskop krunica (unutrašnja);
Frezovana individualna prečka;
Izrada suprastrukture na implantima - metalkeramika;
Izrada suprastrukture na implantima - BEZMETALNA keramika;
Klinika za ortopediju vilica
Izrada i analiza studijskog modela;
Analiza ekstraoralne telerendgenoradiografije glave;
Aktivni pokretni ortodontski aparat;
Funkcionalni ortodontski aparat;
Terapijska readaptacija pokretnog ortodontskog aparata;
Reparatura ortodontskiog aparata sa otiskom;
Fiksni ortodontski aparat - sa prstenovima i bravicama;
Fiksni ortodontski aparat - sa prstenovima i bravicama - estetski;
Fiksni ortodontski aparat - segmentirani luk;
Zamena prstenova u ortodontskom fiksnom aparatu;
Zamena bravice u fiksnom aparatu;
Zamena i adaptacija luka u fiksnom aparatu;
Aparat za ekstraoralnau trakciju - Headgear;
Delerova maska;
Aparat za razdvajanje nepčanog šava;
Aparat za brzu distalizaciju zuba - pendulum;
Palatinalni ili lingvalni aparat (Quad helix, gosh garian, orthorama);
Fiksni ortodontski aparat - Herbst;
Uklanjanje fiksnog ortodontskog aparata;
Retenciona folija jednoslojna;
Retenciona folija dvoslojna;
Folija za ortodontsko pomeranje zuba sa rekonstrukcijom;
Fiksni retencioni aparat - ritejner;
Retencioni aparat – pozicioner;
Klinika za dečiju i preventivnu stomatologiju
Uklanjanje naslaga;
Zalivanje fisura (po zubu);
Lokalna aplikacija koncentrovanih fluoride;
Preventivni ispun;
Prva pomoć kod dentalgija;
Mortalna amputacija pulpe mlečnih zuba;
Lečenje inficirane pulpe sa nezavršenim rastom korena;
Lečenje neinficirane pulpe sa nezavršenim rastom korena;
Zbrinjavanje multiplih povreda zuba u dece;
Zbrinjavanje povreda zuba sa težim poremećajima strukture
Klinika za dentalnu patologiju i endodonciju
Terapija dubokog karijesa (bez ispuna);
Amalgamski ispun na 1 površini;
Amalgamski ispun na 2 površine;
Amalgamski ispun na 3 površine;
Vitalna amputacija;
Vitalna amputacija/ekstirpacija kod fraktura zuba sa otvorenom pulpom;
Kompozitni ispun na 1 površini;
Kompozitni ispun na 2 površine;
Kompozitni ispun na 3 površine;
Nadogradnja od estetskog materijala;
Endodontska terapija zuba po kanalu;
Interseansna medikacija u endodonciji;
Retretman kanala korena (po kanalu);
Glasjonomerni ispun;
Endodontska terapija zuba sa komplikovanim kanalnim sistemima - po kanalu;
Izbeljivanje zuba po vilici;
Izbeljivanje avitalnih zuba po zubu;
Izbeljivanje vitalnih zuba po zubu;
Kompozitni veniri – fasete;
Desenzibilizacija vrata zuba;
Klinika za parodontologiju i oralnu medicinu
Identifikacija uklanjanje dentalnog plaka, motivacija i obučavanje u održavanju oralne higijene;
Uklanjanje mekih naslaga i poliranje zuba;
Uklanjanje supragingivalnog zubnog kamenca;
Obrada parodontalnog džepa po zubu;
Drenaža parodontalnog abscesa;
Fiksacija zuba kompozitnim materijalom po zubu;
Gingivektomija i gingivoplastika (po zubu);
Modifikovana Widmanova režanj operacija u lečenju parodntopatije (po zubu);
Osteoplastika i osteotomija u terapiji obolelih od parodontopatije (po zubu);
Primena transplantata vezivnog tkiva i periosta u lečenju parodontopatije (po zubu);
Specifično vodjena regeneracija parod. uz primenu membrana (po zubu);
Bisekcija zuba*;
Primena koštanog implantata ili transplantata u terapiji infrakoštanih parodontalnih džepova (po zubu);
Produženje kliničke krune zuba (po zubu);
Hirurško uklanjanje frenuluma;
Lateralno pomeren režanj;
Režanj "dupla papila" (po zubu);
Apikalno pomereni režanj pune ili poludebljine (po zubu) **;
Edlan-Mejcharova operacija;
Testovi u dg. oboljenja oralne sluzokože;
Kauterizacija tkiva;
Primena slobodnog mukogingivalnog autotransplantata u cilju produbljivanja vestibuluma, prekrivanje ogolićenih korenova zuba i proširenje gingive;
Klinika za maksilofacijalnu hirurgiju
Repozicija luksirane donje vilice;
Fiksacija traumatski luksiranih zuba splintom/šinom;
Uklanjanje splinta/šine;
Primarna obrada rane bez suture maksilofacijalne regije;
Primarna obrada rane sa suturom maksilofacijalne regije;
Uklanjanje stranog tela iz mekih i koštanih tkiva lica i vilice;
Zbrinjavanje preloma vilice metodom žičane imobilizacije;
Zbrinjavanje preloma vilice standardnom šinom ;
Zbrinjavanje preloma vilice akrilatnom udlagom - splintom;
Biopsija *;
Ekscizija benignih/malignih kožnih tumora sa direktnom suturom M.F. Regija;
Ekscizija benignih/malignih tumora kože sa rekonstrukcijom defekta M.F. Regija;
Uklanjanje tumora sluzokože usne duplje;
Uklanjanje benignih koštanih tumora lica i vilice;
Maligni tumori usne - "V" ekscizija;
Maligni tumori usne "W" ekscizija;
Uklanjanje konaca;
Ekstraoralna incizija apscesa;
Hirurško lečenje osteomijelitisa M.F. regije;
Hirurško lečenje osteomijelitisa M.F. regije-lokalnog;
Hirurško lečenje ekstraoralnih dentogenih fistula;
Ubrizgavanje lekova u pljuvačnu žlezdu kroz izvodni kanal;
Odstranjenje kalkulusa iz izvodnog kanala pljuvačne žlezde;
Rendgenografija zuba intraoralna;
Ortopantomogram;
Telerendgen;
Snimak temporo mandibularnih zglobova;
Anestezija u maksilofacijalnoj hirurgiji;
Antišok terapija ;
Davanje injekcije u terapijske / dijagnostičke svrhe;