X

Telefon:

Fax:

Radno vreme:

Dinarski tekući račun:

Instrukcije za devizno plaćanje:E-mail:

013 2351 292

013 2366 582

08:00 - 19:00, ponedeljak - petak

285-1001000000770-37 Sber Bank

Za Sber banku

Za Vojvođansku banku

Kontakt

Upis 2019.

Ove školske godine Stomatološki fakultet u Pančevu upisuje osamnastu generaciju studenata. Kao prvi privatni stomatološki fakultet na našim prostorima postoji i uspešno radi od 2002. godine. Studije se odvijaju po principu Bolonjske deklaracije kroz tri studijska programa na osnovu rešenja odgovarajućih Ministarstava. 

U prvu godinu integrisanih akademskih studija školske 2019/2020. godine, Fakultet će upisati 60 studenata. Uslov za polaganje prijemnog ispita je završena gimnazija ili škola četvorogodišnjeg trajanja. Prijavljivanje za prijemni ispit vrši se na Fakultetu od 17.06. do 28.06. od 09 do 14 časova. Na prijemnom ispitu, koji se održava 29. juna, polažu se Biologija i Hemija.

Integrisane akademske studije su u trajanju od pet godina u obimu od 300 ESPB bodova, po čijem završetku se stiče zvanje doktor stomatologije-master. 

O potrebnoj dokumentaciji za polaganje prijemnog ispita i svim daljim informacijama o upisu na integrisane akademske studije stomatologije studije se možete detaljnije informisati na ovoj stranici.

Nastava na sva tri studijska programa je organizovana kroz trimestre što ima velikih prednosti: lakše savladavanje nastavnog plana, česti ispitni rokovi i samim tim skraćenje vremena studiranja. Ovakva organizacija nastave, u kontinuitetu kroz ceo trimestar, iziskuje maksimalnu angažovanost i nastavnika i saradnika.To istovremeno zahteva i kontinuiran rad studenata u toku trimestra u jednoj školskoj godini, čime je omogućeno da studenti lakše svladaju predviđeno gradivo i uspešno okončaju polaganje ispita.

Stomatološki fakultet upisuje 60 studenata po generaciji što pruža mogućnost da se studenti kroz nastavni proces potpuno osposobe za samostalan rad u struci. Veliki broj studenata na Fakultetu su deca doktora stomatologije, medicine i zubnih tehničara. Uz ovo treba dodati da znatan broj roditelja ima po dvoje i troje dece koja studiraju na našem Fakultetu.